Sommerfuglerapporter fra Danmark

Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark

Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel!

For diskussioner, annoncer m.v. henviser vi til vores forum

Læs mere her om ret og pligt på denne side

Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare!

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste

Rapportør Obs. dato Distrikt Obs. type
Christian Videnkjær 19/5-2019 F Dagsommerfugle
Trods et noget ustadigt vejr i Bededagsferien blev det til et besøg på Æbelø i det nordfynske. Vejret havde været elendigt hele fredagen, men med udsigt til opklaring lørdag eftermiddag, drog jeg sammen med Allan B. afsted iført waders fra P-pladsen ved Lindøhoved gennem tidevandet ud mod Æbelø Holm og videre over den smalle tange Brådet til Æbelø. Forventningerne om flot natur var store, da vi vidste, at øen i midt 90´erne var opkøbt af Aage V. Jensens Naturfond. Hensigten var "at give øerne tilbage til naturen ved at gennemføre en målrettet naturgenopretning for gradvis at genskabe de tabte levesteder for dyr og planter". I brochuren over Æbelø står endvidere: "Æbelø er et fristed for naturen, hvor dyr og naturligt hjemmehørende planter får lov at udvikle sig uforstyrret". Sidstnævnte blev ved selvsyn konstateret, når det gjaldt trævækst og den naturlige nedbrydning af især store væltede bøge- og egetræer. Et eldorado for mange billearter bl.a. grøn guldbasse og trænedbrydende svampe. Men når det kom til urtevegetationen, så tingene desværre helt anderledes ud. I samme brochure står skrevet, at "Dådyr og mufloner holder græssletterne åbne til glæde for mange planter og sommerfugle". Førstnævnte må siges at være sandt, da 750 fritgående rådyr og 50 mufloner så at sige havde pelset hele øen, der størrelsesmæssigt er godt to kvadratkilometer. Vi så ikke en blomsterknop på nær et par hulkravet kodrivere på den østvendte skrænt, der havde overlevet barberingen, så hvordan dette skulle være til glæde for sommerfuglene er mig en gåde. Ydermere fodres der med tilskudsfoder på 4-5 stationer rundt på øen - dyrene skulle jo nødigt sulte. Trods nedlæggelse af 300 dyr om året har bestanden været støt voksende de seneste år, og man fik nærmest indtryk af at være i Dyrehaven. Det var næsten ikke til at sætte en fod nogen steder uden at sætte aftryk i dyreekskrementer. Desværre et godt eksempel på, hvordan jagt i Danmark, og den økonomi der er forbundet hermed, er styrende for hvilken natur, der favoriseres. Sidstnævnte er ikke en overraskelse, når det gælder mange private skove, men at det også er styrende for arealer ejet af fonden, er bekymrende. At det almene publikum, der årligt tæller 55.000, så tilmed misinformeres og går hjem med en tro på, at et græsningstryk af disse dimensioner er til gavn for sommerfuglene, gør blot sagen endnu mere absurd.

På trods af de chokerende observationer blev det til 11 af de almindelige arter dagsommerfugle - heriblandt en enkelt argiolus og en enkelt cardui som det bedste.


Skrevet d. 19/5-2019

Martin Bjerg 19/5-2019 NEZ Dagsommerfugle
Ja præcist Jørgen. År efter år; tilsyneladende dejlige lokaliteter, men færre dyr og færre arter end året før. Hm.

Så dog en del agestis og icarus ved Frederiksværk i dag!
Skrevet d. 19/5-2019

Jørgen Krogh 18/5-2019 NWZ Dagsommerfugle
En tur til Vestsjælland gav 11 arter på Vesterlyng, herunder lathonia, cinxia og argiolus, og ved Klint og Sonnerup Skov blev det desuden til bl.a. megera og en (meget slidt) c-album. Dejlige lokaliteter, men der var ikke så mange dyr i luften som jeg havde gået og håbet på (og artsantallet var lidt lavere end på samme tid sidste år).
Skrevet d. 18/5-2019

Arne Viborg 15/5-2019 NEZ Dagsommerfugle
En cykeltur langs Hareskovvejen gav ca. 10 aurora (A. cardamines), 1 skovblåfugl (C. argiolus) og 2-3 grønåret kålsommerfugl (P. napi) på strækningen gennem Utterslev mose.

Motorvejsudfletningen ved Herlev gav en nyklækket han og en hun af alm. blåfugl (P. icarus) samt lidt flere grønårede. Dele af området er nu ved at blive invaderet af canadisk gyldenris.
Skrevet d. 18/5-2019

Emil Bjerregård 17/5-2019 NEZ Dagsommerfugle
Rapporter fra de sidste to dage:

15/5: NEZ

Startede ved morgen-tid på Melby Overdrev, for lige at få Gråbåndet Bredpande (Erynnis tages) på årslisten. Et enkelt eksemplar sås, og dertil også et par Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) og mange Grøn Busksommerfugl (Callophrys rubi), på en kortere runde.

Herefter var det Gribskov-kanten det gjaldt. Det blev til 1 malvae og 1 rubi - mest interessant var det, at min malvae fra Stenholts Indelukke denne dag, blev fundet i den nordlige ende af Indelukkevej, og ikke på Nødebostien, som har været det kendte malvae-sted i Stenholts Indelukke de senere år. Kunne nemlig ikke finde nogen malvae på Nødebostien, så måtte lede længe rundt omkring i området langs brede skovveje og tilstødende rydninger, men til sidst lykkedes det altså at finde et eksemplar.

16/5: NWZ

Startede dagen ved Overby Lyng. Det tog lidt tid før solen kom, men da den omsider brød igennem, fløj 2 malvae og 1 rubi - fedt at se sidstnævnte igen i år på lokaliteten, efter jeg fandt den som ny for Overby Lyng sidste år (rubi er sjælden på Vestsjælland). Og så kom agestis, cinxia og megera også lige på årslisten.

Næste stop på turen var Gudmindrup Lyng. Langs nogle af grusvejene inde i sommerhusområdet, finder man endnu en fin bestand af rubi - 3 eksemplarer sås denne dag.

Efterfølgende kørte jeg til Jyderup Lyng, hvilket gav 1 rubi og 3-4 cinxia.

Herfra gik det videre til Disbjerg. Endnu kan man både finde malvae og armoricanus på lokaliteten, men begge i meget små forekomster, som er svære at have at gøre med hér. Det lykkedes desværre ikke at finde nogen af arterne, hverken for mig, eller Jan Fischer Rasmussen og en kollega, som også stødte til. Det bedste der fløj var lidt agestis og cinxia.

Sluttede af på Ordrup Næs. Desværre for sent til malvae-flyvning, så fandt ingen, på trods af den ellers her en fin bestand hér. Til gengæld sås 10 agestis og 1 cinxia.

Deler i øvrigt Martins opfattelse af tages og malvae ude på Melby Overdrev. Antalsmæssigt har det indtil nu godt nok været sølle for malvae derude i år, men nu må lige se hvordan tages-meldingerne udvikler sig i løbet af maj. Men de burde altså flyve i større antal derude nu (også tages), end det umiddelbart ser ud til at være tilfældet lige nu? Hmmm...
Skrevet d. 17/5-2019

Martin Bjerg 16/5-2019 NEZ Dagsommerfugle
Var lige en lille eftermiddagstur på Melby Overdrev. Udover lidt io og phlaeas, blev det til en halv snes rubi, et par pamphilus, en enkelt malvae, en enkelt tages og et lille dusin cinxia. Som i de sidste mange år voldsomt tørt derude; om muligt forstærket af sidste års tørke og vandmangel her i indeværende forår. Er nervøs, mere end normalt, for fx tages og malvae, da sidste års tørke nærmest har udryddet deres værtsplanter. Heldigvis ser cinxia ud som om, den har klaret sig trods sidste års nærmest totale mangel på værtsplanter i løbet af sommeren.
Skrevet d. 17/5-2019

Per Stadel Nielsen 15/5-2019 NWZ Dagsommerfugle
Selvom nordkysten af Røsnæs andetsteds er udnævnt som værende "røvkedelig", så kan jeg dementere dette.

Nord for Kalundborg er der stedvis gode strandoverdrev og skov med både dagsommerfugle og køllesværmere. Forleden fandt jeg to fuldvoksne larver af okkergul pletvinge, M. cinxia, se foto i forum http://www.lepidoptera.dk/forum/comments.php?DiscussionID=297&page=1#Item_1

Desuden er vejrandøje, P. megera, almindelig, ligesom storplettet perlemor, I. lathonia. Iris har også været forbi sidste sommer, og i dag sås to sørgekåbe, V. antiopa.

På strandoverdrevene forekommer også de tre køllesværmere, stor, seksplettet og pimpinelle, Z. lonicera, filipendula og minos, for at nævne lidt bedre arter.

I det hele taget er området meget artsrigt og varieret, men det er nok ikke så nemt at finde.

Hilsen

Per
Skrevet d. 15/5-2019

Emil Bjerregård 14/5-2019 Dagsommerfugle
Rapporter fra de sidste 3 dage:

12/5: LFM

Valget stod mellem enten at køre til Godhavn ved Tisvildeleje og kigge efter Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros), som var set om aftenen forinden i området, eller en tur til Lolland og lede efter polychloros og andre gode sager. Obs-omstændighederne gjorde at jeg valgte Lolland.

Startede i Søholt Storskov ved Maribo. Et fint sted at se efter Kirsebærtakvinge, som senest er taget her d. 19/4 - 1996 af Nis Rattenborg. Desværre lå der grimme skyer over mig, og det blæste alt for meget, så der fløj ikke meget, ikke engang Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne).

Rykkede i stedet mod sydkysten af Lolland, hvor jeg kunne se der var mere sol. Først tjekkede jeg Brunddragene, hvor det bedste resultat blev en fin Spættet Bredpande (Pyrgus malvae). Godt den stadig er her.

Kørte videre til Hyldtofte Østersøbad, for at tjekke baglandet bag diget. Her er polychloros før fundet d. 10/5 - 1998 af Niels Overmark Rasmussen, men jeg fandt naturligvis ingen i dag, da træerne som bekendt desværre ikke vokser ind i himlen. Cykelturen tilbage til Rødbyhavn efterfølgende i stærk modvind var i øvrigt noget af en prøvelse, efter i forvejen at have tilbagelagt >60 km på cykel denne dag.

13/5: LFM

Tog endnu en dag på Lolland. Vejret var nu væsentligt bedre, så kørte til Søholt Storskov endnu engang. I løbet af en times tid fik jeg set 1 stk. Sortplettet Bredpande (Carterocephalus silvicola) og 3 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne). Overvejede om jeg skulle fortsætte og lave en lidt mere grundig optælling, men tænkte at der nok skal komme rigeligt med besøgende hér, så valgte at køre videre, for at investere tid i noget mere konstruktivt.

Derfor kørte jeg til Tjennemarke Skov & Kristianssæde Skov. For ikke ret længe siden var det en fremragende sommerfuglelokalitet. Således kunne man tidligere finde Spættet Bredpande (Pyrgus malvae) 1983, Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne) 2004, Brunlig Perlemorsommerfugl (Boloria selene) 1999, Hønsetarm-Glansugle (Panemeria tenebrata) 1998 og Skovbjørn (Parasemia plantaginis) 2002. I dag er alle disse perler antageligt uddød i skovområdet, men ville nu alligevel godt forbi, hvor hovedmålet denne dag for mit vedkommende var eftersøgninger af malvae og euphrosyne. Jeg fandt nogle pletter, som godt lignede de kunne holde noget, men desværre udeblev de store resultater. Det er dog et meget stort skovområde, så jeg vil ikke definitivt udelukke noget endnu. Jeg kommer igen i juni efter plantaginis, som i mine øjne er det fedeste-fede der er/var hernede... Arten er kollapset fuldkomment i Østdanmark, aka euphrosyne, og sidst fundet herovre i 2010 i Holmegårds Mose. Forhåbentlig kan den stadig skjule dig derude somewhere...

Sluttede dagen i Corselitze-skovene på Falster. Først Hovedskov; på Lysning-I, Lysning-II og Lysning-III ingen euphrosyne. Det hele er groet til, men så kom jeg i tanke om en relativt ny rydning længere mod vest, som måske ikke var så dårlig igen. Tjekkede det faktisk sidste år da rydningen var hélt ny, og fandt ikke noget dengang, men let's give it ANOTHER TRY. Og denne gang med bingo, da 2-3 euphrosyne fløj rundt på rydningen. Dejligt den lige holder ud med det yderste af neglene i skoven. Rundende af med at tjekke Donnemosen oppe i Mellemskoven, hvor en meget individfattig bestand af euphrosyne holder til, men så desværre ingen dyr, men det var også blevet for sent efterhånden til flyvning.

14/5: NWZ

Denne dag var det Vestsjælland det gjaldt. Dagens første lokalitet der skulle aflægges et besøg, blev Korshage. Skulle lige se til den lille population på stedet af rubi. Arten er sjælden på Vestsjælland, og har ingen strongholds herovre, efter den sidste rigtig gode bestand forsvandt fra Ulkestrup Lyng i 2001. Det lykkedes at få set 3 individer.

Hernæst kørte jeg til Dybesø, hvor Magnus og undertegnede sidste år havde held med at genfinde arten, efter den ikke var fundet her siden 1993. Resultatet i dag blev en enkelt rubi.

Ikke langt herfra, ved Rørvig Sandflugtsplantage, sås også en rubi.

Herfra gik det videre til Jyderup Skov. Det skyede desværre til, men alligevel fandt jeg mindst 4 malvae på en varm skovsti. Overnikøbet var en af dem et eksemplar af den sjældne abberation taras, som ikke bliver fundet hvert år i Danmark. Det er blot 3. gang i Danmark jeg selv ser taras, og sidste gang var ca. 4 år siden, d. 4/6 - 2015 på Overby Lyng (NWZ).

Næste destination blev Jyderup Lyng. Der fløj ikke meget, men en enkelt Grøn Busksommerfugl i sommerhusområdet, blev det da til, foruden et hav af castrensis-larver. Kørte efterfølgende op til Gudmindrup Lyng, men vejret var nu alt for dårligt til flyvning.

Kunne dog set at der var bedre vejr oppe nordpå, så tog en hurtig beslutning, og rykkede til Sonnerup Skov ved Lumsås. Her finder man en af de sidste skovlysnings-bestande på Sjælland af malvae. Et enkelt eksemplar lykkedes det denne dag at opspore. Fint.

Sluttede dagen i Klint Bakker, hvor Kurt Ramskov Laursen genfandt malvae i den forgangne weekend, hvor arten ellers sidst var fundet i 2004! Desværre var det blevet sent på dagen, så malvae-flyvningen var indstillet. Besluttede mig derfor at prøve at finde malvae siddende i vegetationen, ved at stirre intensivt nok, og mindsandten om det ikke lykkedes at finde en parring til sidst - fedest. Oveikøbet var den ene sørme også en taras - mit 4. eksemplar i DK! Nød den en halv times tid, og fik en del fedt materiale til en lille serie, der er vedhæftet her. 3 kanondage! Men ret øm i benene nu, efter at have tilbagelagt >200 km på cykel på disse 3 dage, en stor del af tiden endda i mod-og sidevind.
Skrevet d. 15/5-2019

Jørgen Verner Hansen 12/5-2019 SZ Dagsommerfugle
Endnu ingen malvae på Odden, Strøby Egede. Det var tredje forsøg i år. Til gengæld mindst 12 phlaeas, der synes at have et godt forår, og en enkelt agestis.

Jeg har set agestis før ude på Odden, men det er efterhånden længe siden, jeg har rapporteret nogen. På mine små ture har jeg hverken net, glas eller fotoudstyr med, kun mine øjne, så der er nogle fine brune ”icarus-hunner”, jeg har ladet flyve. For et par uger siden var jeg dog ret sikker på, at jeg havde en agestis for mig, men den smuttede, inden jeg fik den bestemt med sikkerhed. Det er ikke et dyr, jeg er vant til på disse kanter, så det kræver lidt ekstra at forjage min tvivl.

I dag – med drivende skyer og kold blæst – var den brune med de fine sømpletter så venlig at sætte sig i læ i vegetationen, så jeg med hovedet nede i græsset kunne beskue den fra alle vinkler. Ingen tvivl: agestis. Ingen pletter indad fra midtpletten, og et tydeligt ”kolon”. Den vil jeg holde øje med, mens jeg venter på malvae.
Skrevet d. 12/5-2019

Emil Bjerregård 11/5-2019 Dagsommerfugle
Rapporter fra de sidste 2 dage:

10/5: NEZ

Med udsigt til en smule sol på Nordkysten om eftermidagen, tænkte jeg at jeg lige måtte op på Melby Overdrev og se min første Gråbåndet Bredpande (Erynnis tages) i år.

Sol var der dog ikke meget af, men til gengæld var der skyer og regn, så vejrudsigten var ikke ligefrem til at stole på denne dag. Måtte nøjes med at kigge på birk og lyng, for at finde siddende dyr, da der absolut intet fløj. Det gav en enkelt Grøn Busksommerfugl (Callophrys rubi), men ingen bredpander, men godt nok heller ikke nemt i regnvejr.

11/5: F

Vejret så endelig fornuftigt ud, og tænkte det var Fyn-tid.

Startede dagen tidligt ved Snarup Mose. Endnu finder man en fin bestand af Spættet Bredpande (Pyrgus malvae), og det lykkedes da også denne dag at finde 4 eksemplarer af arten på et lille åbent areal i skoven. Fint. Kunne heller ikke lade være med at kigge efter Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne), som sidste gang blev set her for præcis 18 år siden i dag, d. 11/5 - 2001. Fandt den naturligvis ikke, da Snarup Mose jo er en af de få fynske lokaliteter som nogenlunde jævnligt besøges af entomologer. Tjekkede også den velkendte sphagnummose i området for rubi, som senest er fundet her i 1973. Desværre lykkedes det ikke at genfinde rubi i dag, men regnede heller ikke rigtigt med det.

Efter jeg var færdig i Snarup, rykkede jeg til Gærup Skov mellem Faaborg og Korinth. Hovedmålet var eftersøgning af malvae i skoven. Arten havde en god velkendt bestand i skoven i 1990'erne, men siden er der kun meldt ét eksemplar tilbage i 2012. Men ikke desto mindre lykkedes det sgu mig på en lille rydning i den nordlige del af Gærup Skov at genfinde arten. Så kun et enkelt eksemplar, men nu meget fornemt alligevel. Godt den stadig er her! Kiggede også lidt desperat efter euphrosyne i skoven, som sidst er fundet her i 1990. Så naturligvis ingen, men det havde også været for godt til at være sandt.

Fra den nordlige del af Gærup Skov gik det længere sydpå, til Iglesø Mose. Lokaliteten er en lille meget flot hængesæk, hvor Grøn Busksommerfugl senest er fundet i 1962. Håbede at kunne genfinde den, da mosen sjældent besøges af entomologer, men desværre udeblev rubi'en, omend mosen stadig er meget pæn. Meget dejligt at se mosen selvom der ikke var rubi på den længere, da det var en af de sidste sphagnummoser på Øerne jeg manglede at "krydse af" på listen, så det var meget godt i sig selv. Har dog endnu lidt mangler rundt omkring på Fyn. Var forresten også lige forbi et navnløst gammelt tilgroet ekstremfattigkær i Gærup Skov, beliggende meget tæt på Iglesø Mose. Plantemæssigt var det dog meget sølle, med kun en smule Hedelyng og Tue-Kæruld; ikke engang Tranebær kunne jeg presse ud af den. Men sjovt sted alligevel.

Fra Gærup Skov gik det videre til Svanninge Bakker & Svanninge Bjerge. I Svanninge Bakker blev det til 2 eksemplarer af rubi. Fint, den er ikke set her siden 2013, så en udmærket observation. Mest interessant var begge rubi'erne voldsomt store - vel de største individer jeg nogensinde har set. Sjovt. Desværre lykkedes det ikke at genfinde malvae, som ellers er set i området så sent som i 2009. Området er dog meget stort og svært at overskue, så mon ikke den stadig er her, selvom jeg ikke fandt den, på trods af flere lokaliteter der ellers syntes egnede.
Skrevet d. 12/5-2019

Emil Bjerregård 11/5-2019 NEZ Dagsommerfugle
Der er i dag observeret 1 stk. Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros) i en have nær Tisvildeleje, og der er foto af den. Altså årets 3. polychloros i Danmark. Alene Holland har dette forår haft >600 polychloros, og flere andre lande rundt omkring i Vesteuropa melder også usædvanligt store tal af polychloros. Desværre er det jo efterhånden ved at være slut med dem, men det har været et mindeværdigt forår anyway!
Skrevet d. 11/5-2019

Emil Bjerregård 8/5-2019 NWZ Dagsommerfugle
Rapporet for i dag d. 8/5:

Vejret så igen godt nok sølle ud, som vanligt her for tiden, men det så dog ud til der kunne blive nogle solhuller hist og her på Midtsjælland, så valgte at fokusere på at lave en ordentlig optælling af Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne) ved Store Bøgeskov nord for Tingsted, og sætte tilpas med timer af til dét.

Vejret var noget blandet; der var da en del solhuller, men desværre dominerede skyerne lige lovlig meget. Det kostede formentlig noget på optællingen, men ikke desto mindre lykkedes det på systematisk optælling at nå op på +53 euphrosyne i dag i skoven, ved at tjekke alle skovveje, diverse lysninger, rydninger og mindre lommer; 2 eks. i smålommer syd for Procesvejen, 19 eks. Lerbæks Mose, 4 eks. i ny rydning nord for Lerbæks Mose, 1 eks. på Risbjergvej lige øst for Jødehul, 3 eks. i smålommer øst for Risbjergvej lige syd for Gl. Kildevej og 24 eks. på det "superhemmelige" sted sydligt i skoven. Under optimale vejrforhold tror jeg, at jeg kunne have nærmet mig de 100...

Så arten flyver stadigvæk meget spredt i skoven, både i de store lysninger og langs skovveje, men også i mindre lommer rundt omkring. Super! Altså stadigvæk én rigtig god lokalitet tilbage i DK.

...og endelig ser det ud til at vejret nu vender her i weekenden, så man kan komme ud på nogle kombi-ture.
Skrevet d. 8/5-2019

Emil Bjerregård 8/5-2019 Dagsommerfugle
Godt nok ikke sjovt vejr for tiden, men her er lidt smårapporter fra det sidste:

3/5: NEZ

1 stk. Callophrys rubi i Malmmosen ved Holte i gråvejr.

5/5: NEZ

25 rubi, 5 lathonia og 1 phlaeas på Melby Overdrev, og +15 rubi i Bølleljungen. Desværre fandt jeg hverken tages eller malvae ude på overdrevet, trods fine mængder sol, men det blæste for meget til det projekt.

6/5: NEZ

1 rubi i Nørresø, Gadevang.

7/5: LFM

Dårligt nyt fra Falster!

Med udsigt til bare en smule sol, valgte jeg at fokusere på det østlige Falster, for at lave en optælling af de 3 tilbageværende populationer på øen af Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne). Det viste sig dog at der ikke skulle blive ret meget "optælling" over det.

Startede mod nord i Corselitze Østerskov. Gennemsøgte i første omgang hele det gamle kerneområde ved den store lysning omkring Fyrvejen-Forreste Vej-Batterivej minutiøst, hvor jeg for bare to år siden d. 25/5 - 2017 noterede +20 euphrosyne, og stadig havde et par dyr i 2018 i den østlige ende, men jeg tvivler på den stadig er i det gamle kerneområde af Corselitze Østerskov. Jeg fandt absolut intet, og de burde sgu have været der. Suk. Tjekkede efterfølgende den nordlige ende af Corselitze Østerskov, hvor John Faldborg i weekenden fandt en helt ny rydning NV for krydset Forreste Vej-Hejrelinien, som der fløj euphrosyne på, og vha. hans positionsangivelse lykkedes det da også til allersidst at finde én (1!) sølle euphrosyne. Så den er altså stadig i Corselitze Østerskov, men det hele hænger i en meget tynd tråd.

Efter Corselitze Østerskov kørte jeg sydpå til Mellemskoven, hvor der stadig er en meget lille bestand af euphrosyne inde i Donnemosen, som i historisk forstand mest er kendt for sin exceptionelle forekomst af Slåensommerfugl (Satyrium pruni) tilbage i 1942. Desværre havde jeg ikke held med at støve euphrosyne op i Mellemskoven i dag, men det var også blevet lidt småsent, da jeg havde brugt for meget tid i Corselitze Østerskov, og blæsten havde taget til. Men arten er stadigvæk i Mellemskoven, da John så ét enkelt individ i weekenden.

Sluttede dagen ved Corselitze Hovedskov. Her fløj euphrosyne strålende talrigt for bare 5 år siden (noterede +85 individer d. 17/5 - 2014), men er gået markant tilbage siden. Dengang fløj den talstærkt på 3 rydninger i området, men forsvandt mere eller mindre fra den ene i 2016, den anden i 2017, således at den hovedsageligt i hvert fald, de senere år kun har været at finde på én eneste rydning i skoven. Her fløj den forsat i pænt antal i 2017, men i 2018 så jeg kun ét individ her, og i dag fandt jeg INGEN euphrosyne; NUL, ZERO, ZERO. Vejforholdene var blevet ret gode igen, så det var godt nok skuffende, omend det var forventet. Og John havde heller ikke heldet med sig i denne skov i weekenden. Det er også fuldkomment ødelagt af tilgroning herinde, så jeg frygter virkelig den er væk fra Corselitze Hovedskov, men jeg bør naturligvis komme forbi om en uges tid i godt vejr, og lige tjekke op igen. Skulle jeg finde et dyr eller to, er det teknisk set egentlig lidt ligegyldigt, da den alligevel er færdig her. Mine optællinger fra Corselitze Hovedskov siden atlas-projektets begyndelse ser således ud:

17/5 - 2014: 85 eks. fordelt på 20 eks. ved Lysning-I, 25 eks. ved Lysning-II og 40 eks. ved Lysning-III.

20/5 - 2015. 31 eks. fordelt på 7 eks. ved Lysning-I, 4 eks. ved Lysning-II og 20 eks. ved Lysning-III.

22/5 - 2016. 12 eks. fordelt på 3 eks. ved Lysning-I, 2 eks. ved Lysning-II og 7 eks. ved Lysning-III.

25/5 - 2017. 8 eks. fordelt på 0 eks. ved Lysning-I, 7 eks. ved Lysning-II og 1 eks. ved Lysning-III.

18/5 - 2018. 1 eks. fordelt på 0 eks. ved Lysning-I, 1 eks. ved Lysning-II og 0 eks. ved Lysning-III.

7/5 - 2019. 0 eks.

Så...turen varede i alt 15 timer og resultatet blev én euphrosyne. Det var godt nok sølle. Det er ved at være hélt slut. Jeg regner bestemt med at arten forsvinder fra Falster engang i begyndelsen af 20'erne. Det er en skandale at det kan få lov til at ske.
Skrevet d. 8/5-2019

Jørgen Krogh 5/5-2019 NWZ Dagsommerfugle
I Kårup Skov ved Ordrup så jeg mine første megera og phlaeas i år. Desuden aegeria, cardamines og rapae.
Skrevet d. 5/5-2019

Emil Bjerregård 1/5-2019 NWZ Dagsommerfugle
Rapport for d. 1/5 (NWZ):

Med udsigt til gråvejr og storm valgte jeg at tage en runde på Røsnæs. Startede ved Vindekilde mod vest. Vejret var udueligt, men armoricanus kan man altid finde, så det lykkedes at få trampet et enkelt eksemplar op. Også min første icarus i år blev det til, i form af en hun.

Herefter kørte jeg til Horsedalen. Godt nok var der kommet lidt sol, men vinden tog yderligere til og der fløj nærmest intet, men alligevel var der en armoricanus jeg fik sparket op.

Ved Timeglas Klint sås der intet rigtig næveværdigt, men ved Kongstrup Klint fandt jeg gode læhjørner, hvor der trods alt fløj 3 armoricanus, 1 icarus, 1 pamphilus m.v.

Sluttede ved Nostrup hvor det blev til 2 armoricanus. Så det lykkedes da at finde lidt dyr denne dag trods det var kold, gråvejr og storm.
Skrevet d. 2/5-2019

Klaus Hermansen 30/4-2019 NWZ Dagsommerfugle
Store Bøgeskov (30.4.2019)Var på et kort besøg i Store Bøgeskov efter arbejde sidst på dagen. Det lykkedes at se og fotografere enkelte euphrosyne. Dejligt den stadig holder stand her.I øvrigt har jeg aldrig set så mange atalanta i april før dette år.Jeg nåede 20 arter igen inden 1. maj.
Skrevet d. 1/5-2019

Emil Bjerregård 30/4-2019 Dagsommerfugle
Rapporter fra de sidste 2 dage:

29/4: NEZ

Det gode vejr skulle udnyttes til et grundigt rubi-raid i moserne mellem Fredensborg og Helsingør. Startede tidligt om morgenen ved Pindemosen, hvor 15-20 Callophrys rubi (Grøn Busksommerfugl) åbnede dagen. På en tilfældig skovvej ikke langt herfra sås endnu en rubi, som sikkert var en strejfer fra Pindemosen.

Herfra gjaldt det Sortesø Mose. Fint fattigkær i Teglstrup Hegn som de færreste har besøgt. Mosen er meget lille, men det lykkedes at finde en enkelt rubi på den. Dejligt, har ikke set arten i Sortesø Mose siden 2016.

Næste mål var Skindersø Mose. En modbydelig mose at komme ind i. Sidst jeg var heroppe omkring 11 dage tidligere, måtte jeg opgive at komme ind i mosen. Men i dag skulle det altså lykkes, koste hvad det vil. Jeg havde bygget en fin pindebro fra sidst over ca. halvdelen af lagg-zonen, og denne benyttede jeg mig også af i dag. Desværre var vandstanden fortsat meget høj herfra. Lignede en umulig opgave, men vha. en kæp kunne jeg mærke mig frem til nogle grene der lå under vandets overflade ude i lagg-zonen, som man ikke kunne se, men stadig træde ned på, omend det var noget nervepirrende. Men på den måde lykkedes det mig at gå henover lagg-zonen, ved at træde de rigtige kvadratcentimeter, hvor jeg ikke sank igennem. Det viste sig heldigvis også. at det var indsatsen værd, da der fløj mindst 6 rubi rundt i mosen. Fint.

Næste mose blev et fint lille overgangsfattigkær ved Fuglefængerhuse i den vestlige del af Teglstrup Hegn. Her blev det i hvert fald til 4 rubi.

Rykkedes videre til de to moser ved Nygård. Den store åbne var som altid umulig at komme ind til, grundet den brede og dybe lagg-zone. Og den er så dyb at jeg ville skulle svømme over. Men i den mindre tilgroede mose mod nord, blev det heldigvis til 2 rubi'er.

Næste stop blev Tinkerup Mose. Et fint lille ekstremfattigkær af fin karakter, der husede Agriades optilete (Bølleblåfugl) helt frem til 1992. I dag blev resultatet 2 rubi, så her overlever den da stadig.

Kørte videre til Danstrup Mose, hvor målene var Store Torpensmose & Uglesø Mose. Ved Store Torpenmose fandt jeg ingen rubi, men har heller ikke set den her siden 2016, og efterhånden eftersøgt den forgæves ca. 10 gange siden vil jeg skyde på, så frygter den er væk herfra.

Ved Uglesø Mose fandt jeg heller ikke rubi. Arten var meget talrig her helt frem til 2015, men året efter var den næsten så godt som uddød her lige pludselig, efter jeg så arten talrgit i mosen i både 2014 & 2015. Har været her ca. 10 gange i rubi-flyvetid i årene efter, dvs. 2016, 2017, 2018 og 2019, og set 1 sølle eksemplar i 2017. Om der stadig er en utrolig individfattig population, eller om den vitterligt er uddød, er svært at svare på med 100 % sikkerhed, men omend der i bedste fald stadig skulle skjule sig en mikroskopisk lille bestand, vil den alligevel nok være endegyldigt væk om et par år eller fem. Trist.

Sluttede i Gammelmosen ved Vangede, men det var sent, og rubi er meget fåtallig her, så ingen eksemplarer i dag. God tur alligevel.

30/4: NWZ & NEZ

Vejret så noget blandet ud på Sjælland, så valgte at fokusere på Boloria euphrosyne (Rødlig Perlemorsommerfugl) som er god at gå efter i dårligt vejr. Dagen forinden var der meldt de første to euphrosyne fra Store Bøgeskov, så tænkte at jeg nok godt kunne sparke en enkelt eller to op i gråvejret. Det viste sig dog at det både blev grå-OG regnvejr. Men alligevel lykkedes det at få talt +23 euphrosyne! Syret at se den i så pænt antal i april. Danske april-fund siden år 2000 har der ikke været mange af, efter arten har været rigtig sjælden i Danmark. Peter Møllmann & Lars Andersen så 1 eks. d. 29/4 - 2007 i Krageskov ved Køge (hvor arten i dag er uddød), og John Faldborg så 1 eks. d. 30/4 - 2014 i Søholt Storskov (hvor arten i dag næsten er uddød) og herefter også 2 eks. i går af Jan Gregor d. 29/4 - 2019 i Store Bøgeskov. Så hele 23 eksemplarer i dag d. 30/4 var noget af en fænologisk historisk observation! Havde jeg tjekket de sidste hjørner, jeg manglede i dag, og haft endnu bedre vejrbetingelser, kunne jeg givetvis have nået endnu højere op i antal. World gone wrong.

Efter jeg forlod Store Bøgeskov blev vejret pludselig dejlig pænt, typisk, og kørte mod Ny Krogtrup Mose, eller Magnus-mosen som jeg foretrækker at kalde den, men det blev dårligt vejr, da jeg nåede ind i mosen. Typisk igen. Men alligevel var 1, måske 2, rubi på vingerne. Så det var vel ok.
Skrevet d. 30/4-2019

Klaus Hermansen 29/4-2019 NEZ Dagsommerfugle
Lille tur rundt på "Sjælland".Ny Krogstrup Mose gav en enkelt rubi.

Ved stranden på Melby Overdrev sås en lathonia.

I Heatherhill så jeg min første agestis i år samt 1 pamphilus og 2 rubi.

Ved Vinderød sås bl.a. en argiolus.
Skrevet d. 29/4-2019

Emil Bjerregård 26/4-2019 NEZ Dagsommerfugle
Rapport for i dag:

Startede i Tisvilde-området. Melby Overdrev først på dagen gav bedst 1 stk. Pyrgus malvae (Spættet Bredpande) og 12 stk. Callophrys rubi (Grøn Busksommerfugl). Derudover lidt lathonia, phlaeas, piniaria m.fl.

Herefter var det Bølleljungen det gjaldt. Havde håbet en enkelt Nymphalis antiopa (Sørgekåbe) ville sværme forbi, men den udeblev. Fik dog set 10 rubi'er, så ok alligevel. Kørte lidt overfladisk rundt i Asserbo Plantage, efter både antiopa og versicolora (Birkespinder). De dukkede ikke op, men det var også et halvhjertet forsøg.

Hernæst Karsemosen. Fandt en enkelt rubi i resterne af den gamle hedemose, så den overlever da, på trods af at de lokale ellers gør hvad de kan for at smadre mosen, som altså er resterne af Sjællands sidste hedemose!

Rykkede til Tibirke Bakker, og her var rubi også stadig intakt - 4 individer fløj rundt. Fint.

Herefter var det Allerød-området jeg ville satse på, omend jeg måtte cykle hertil hele vejen fra Hillerød, grundet signalproblemer. Suprise. Alligevel meget hyggeligt at køre turen for første gang i mange år; det har jeg ikke gjort siden "gamle dage", dengang man var barn og ikke havde råd til en togbillet, men cyklede i stedet herud og fandt nu forsvundne dagsommerfugle fra området. Tider.

Startede i Kattehale Mose. Her finder man resterne af en afgravet højmose. Her kan man finde nogle fine hængesække, etableret på gamle tørvegrave, samt nogle fine gamle plantemæssigt interessante bænke. En gåtur rundt i mosen gav 4-5 rubi.

Sluttede dagen i Allerød Sortemose. Et fænologisk interessant sted, da rubi har en ekstrem sen flyvetid hér, og starter typisk et par uger senere end alle andre steder. Der havde nu godt nok været varmt i dag, så tjekkede alligevel for god ordens skyld, men der var vitterligt ikke nogen rubi på vingerne, i hvert fald ikke af hvad jeg kunne se. Det mest interessante var lidt sjov rhamni-adfærd, med en 7-8 hanner der jagtede en åbenbart meget populær hun. Tog lidt video.

Har i år snart været rundt på alle rubi-lokaliteter i Nordsjælland, og alle er intakte i forhold til sidste år, så det er da meget dejligt, at der i hvert fald ikke røg nogle i denne omgang. Bestemt ikke nogen selvfølge, med de efterhånden mange rubi-bestande der er forsvundet herovre fra, bare i min levetid (dvs. siden slut-1990'erne).
Skrevet d. 26/4-2019

Emil Bjerregård 25/4-2019 NEZ Dagsommerfugle
Rapporter for de sidste 3 dage:

23/4: NEZ

Havde et møde i Heatherhill ved 13-tiden, så kunne inden da lige nå en runde i Asserbo. Det blæste dog en halv pelikan, så resultaterne var små. Melby Overdrev gav lidt lathonia og rubi, men ellers ikke meget at finde. Brugte en del tid i Ellemosen, hvor der var læ, i håb om at se store takvinger, hvilket ikke blev i dag. Under mødet i Heatherhill lykkedes det i læhjørner at finde 4 rubi.

24/4: NEZ

Vejret var igen blæsende, og samtidig var der ikke udsigt til ret meget sol. Men for ikke at spilde tiden, valgte jeg noget nemt, og tog en tur i Kirkemosen for at få lukket det af. På trods af at det var koldt og gråt, kunne jeg da gå og kigge ned i vegetationen og finde 3 rubi'er der sad stille. Ellers en jævnt kedelig tur, som jeg mest af alt bare så frem til var overstået.

25/4: NEZ

Startede med at gå grundigt til værks i Store Dyrehave, hvor jeg i 2015 så mange xanthomelas i den sydlige del af skoven. De helt sjove dyr udeblev herfra, men fandt da nogle potentieller malvae-lokaliteter, som jeg vil tjekke senere på sæsonen. Herefter kørte jeg til Gribskov, men desværre skyede det mere til. Det blev dog trods alt til et par rubi i Maglemosen.

Dejligt at høre malvae og armoricanus er kommet i gang!
Skrevet d. 25/4-2019

Klaus Hermansen 25/4-2019 Dagsommerfugle
NWZVar en lille tur rundt i NWZ i det fine vejr, da jeg havde fri kl. 10.Først besøgte jeg Røsnæs, hvor jeg fandt en enkelt nyklækket armoricanus og en frisk pamphilus. Derpå gik turen videre til Vesterlyng. Området virkede både mere nedgræsset og tørkeramt end tidligere set. Efter længere tids vandring fik jeg dog sparket en enkelt malvae op. Kørte lidt rundt ved bl.a. Havnsø, hvor der kravlede en cinxia-larve rundt midt på kørebanen - den blev flyttet.I Magleby Skov sås på 10 km-løbeturen min første brassicae i år - endvidere var der hele 5 atalanta.


Skrevet d. 25/4-2019

Emil Bjerregård 22/4-2019 NEZ Dagsommerfugle
Rapporter fra de sidste par dage:

21/4: NEZ

Brugte hele dagen i Arresødal fra kl. 8-17 i håb om at polychloros skulle vise sig. Det gjorde den ikke, det tocifrede antal tossers indsats til trods. Dog mange dyr i luften alligevel, bl.a. min første argiolus i år.

22/4: NEZ

Måtte ud og lede efter polychloros og xanthomelas igen. Startede i Brødeskov som er et rigtig godt sted at eftersøge dem, hvor jeg senest i 2016 har haft 1 stk. xanthomelas. Giv rimelig grundigt til værks, men heldet udeblev. Heller ikke i Børstingerød Mose var der gevinst.

Kørte herefter til Tibirke Bakker og Ellemosen, men inden jeg nåede så langt fik jeg også lige atalanta på listen i år. Det var min dagsommerfugleart nr. 17 i år, hvad imago'er angår. Kunne være sjovt at nå 20 inden 1. maj, som både Martin og Klaus nåede i 2007.

Det mest interessante det blev til i Ellemosen var 1 stk. Grøn Busksommerfugl (Callophrys rubi). Det er blot 2. gang jeg ser rubi i Ellemosen - første gang var i 2017 med Martin Bjerg. Om den lever i Ellemosen er bestemt muligt, omend jeg ikke ved med sikkerhed hvad den lever på derinde. Ved Tibirke Bakker blæste det for meget til flyvning.

Tjekkede herefter Arenakke ganske kort, men også her var der for meget blæst.

Brugte de sidste timer ved Arresødal i håb om polychloros, men den viste sig ikke. Dog fløj der lidt c-album, aegeria, argiolus m.fl. Og nu ser vejret ud til at skifte inden for de kommende dage.
Skrevet d. 22/4-2019

Jørgen Krogh 19/4-2019 WJ Dagsommerfugle
Der tikker næsten ingen observationer ind fra det vestlige Jylland, så: Et par dage i den fantastiske natur øst for Ulfborg gav cardamines, napi, rhamni i stort tal, io og urticae. En lille brunlig sag var sandsynligvis en rubi, men jeg nåede ikke tæt på den. Så desværre ingen særlige fund (jeg gad også godt have set polychloros!). Største naturmæssige kuriosum var at det løb jeg deltog i måtte justeres efter at et, formentlig ynglende, ulvepar er set husere i området....
Skrevet d. 20/4-2019

Emil Bjerregård 20/4-2019 NEZ Dagsommerfugle
Puha...jeg ved næste ikke hvor jeg skal begynde, og hvad jeg skal skrive. Men nu forsøger jeg. Det har virkelig været en speciel dag. D. 20. april 2019 vil fremover altid stå som noget særligt og mindeværdigt for mig.

Planen var som udgangspunkt igen "bare" et rubi-raid i NEZ. Tog tidligt afsted fra Hvidovre med bøvlet offentlig transport til Hillerød, hvorfra jeg cyklede ud i Gadevang. Her ligger nogle gamle flotte tørvemoser af forskellig karakter, som altid er et besøg værd for en ægte tørvemose-fanatiker. Her fandt jeg 1 rubi ved Hjortesøle, 3 rubi i Nørresø og 2 rubi i Hovmosen. Fint.

Herfra var planen at rykke mod Asserbo. Tænkte lige om jeg ikke kunne score en malvae eller en antiopa. Startede i brandbæltet ved Melby Overdrev, men fandt ikke rigtig noget. Til gengæld blev jeg lettere chokeret da en melding om 1 stk. Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) tikkede ind på telefonen fra Røsnæs. "Ej, mand, hvor er jeg uduelig. Jeg kan ikke engang finde en dansk antiopa i år uden for Pinseskoven". Lidt frustrerende når jeg havde forberedt mig og holdt mig godt opdateret med alle meldingerne i landene omkring os. Måske fatalt jeg brugte for mange dage dette forår i Skåne og Blekinge på polychloros og xanthomelas.

Nå, men blev hooked på noget mere takvingelusk, og droppe rubi-planerne. Melby Overdrev gav kun et par rubi, og i Bølleljungen var der ligeledes et par rubi, men ingen antiopa. Jeg var under pres, og måtte simpelthen tage mig sammen, og finde et hit! Besluttede mig derfor at køre sydpå fra Asserbo, for at tjekke gode lune hjørner ved Arenakke, Arresødal og Sonnerup Skov. Alle supergode steder, hvor der blev fundet en del xanthomelas i forbindelse med invasionen 2014/2015. Ved Arenakke blev det sommerfuglemæssigt ikke til ret meget. Det bedste var en lathonia, men til gengæld fik jeg en flot Sort Glente lige i hovedet, så det var da meget godt.

Tjekkede efterfølgende lidt lune hjørner omkring Vinderød, men kun ganske overfladisk, og det gav da heller ikke noget. Herefter var Arresødal målet. Gik det hele igennem, men fandt ikke noget på de sædvanlige lune hjørner inde i parken. Jeg rykkede videre i retningen af Frederiksværk Station. Undervejs da jeg kommer cyklende ved krydset hvor Hillerødvej krydser Torvegade/Arresødalvej, spotter jeg ud af øjenkrogen på venstre side af vejen (dvs. mange meter væk) en ensfarvet relativt stor takvinge jeg ser i et splitsekund dykke ned i en lille firkant med en smule tørt græs. Stopper op, kigger mig lige for, og kører på tværs af vejen, når bilerne er passeret.

GIIIIIISP! Opdager den siddende i vegetationen på afstand, og det er kraftedeme en af de sjældne. For fanden dag også! Desværre ser jeg dyret så kort, dårligt og på for stor afstand, at jeg faktisk troede det var en xanthomelas i første omgang. Desværre tager den hurtigt STOR højde, og JERNER derudaf i nordlig retning. Var ikke helt glad for den. Var sgu lidt usikker på om det var den ene eller den anden, og begyndte at få fornemmelsen af at jeg lige havde smidt et hit væk, og at dette bare måtte gå som en sp. Men tog en meget hurtigt beslutning, og forlod vejkrydset, og cyklede ned til Arreøsdal, da jeg havde set dyret nogenlunde havde fløjet i den retning. Måske håbløst, men det var nu engang det bedste sted jeg i denne meget stressede situation kunne komme i tanke om. Jeg vidste der var nogle gode muldvarpeskud, hvor især Martin Bjerg har haft stor succes med at luske adskillige xanthomelas op gennem tiden. Pust pust, den fik alt hvad den kunne trække i pedalerne - Lance Armstrong ville have haft svært ved at følge med.

Og jeg når knap nok at komme ind i Arresødal før jeg genfinder dyret, og får endelig set den ordentligt - FOR F***** I H****** DA OGSÅ MAND! DET ER SIMPELTHEN BARE F****** LØGN! En klar, klassisk Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros! Intet at tage fejl af! Utroligt jeg kunne fejlvurdere den i første omgang, men det var også en meget dårlig obs. For dyrets identitet var jo nem nok. Ringede lidt rundt, 5 mand fik set den, og alle fik ny art og en stor oplevelse. For især Martin Bjerg, der kommer adskillige gange årligt i Arresødal, og har haft store traumer med netop polychloros et par gange(særligt husker alle vel Hornbæk-tragedien i 2004...), så jeg var særligt glad for, at han også fik den at se. Han havde ledt sammen med Kaj Dahl hele dagen i Helsingør-området, og bl.a. fundet en antiopa, så en fed afslutning for dem. Kaj hentede ovenikøbet øl til os alle, tak for det! :-) Martin var så heldig at den ovenikøbet satte sig på både på hans hat og hans ryg. Det er del ikke mange der kan prale af i DK!

Dette har længe været min drømmeart #1, og har brugt så godt som hver eneste dag i det tidlige forår det var muligt på at luske rundt på alle de gode lokaliteter i NEZ, i mange år efterhånden, og blive ved, ved og ved med at tjekke mit lokale patch! Og at det så ENDELIG lykkedes med en polychloros blandt de mange xanthomelas jeg har fundet gennem tiden, er næsten ikke til at fatte.

Nå, men hvis vi lige skal tilbage til det seriøse - Nymphalis polychloros har været en særdeles stor sjældenhed i Danmark siden år 2000. Dette er det 14. danske sikre fund siden årtusindskiftet. Fundene fordeler sig således:

1 eks. 6/8 - 2000, Snogebæk (B), 1 eks. 6/5 - 2004, Egebæksvang (NEZ), 1 eks. 9/5 - 2004, Borrelyng (B), 1 eks. 26/7 - 2008, Brattingsborg Skov (EJ), 1 eks. 26/7 - 2010, Brattingsborg Skov (EJ), 1 eks. 9/5 - 2011, Kongelunden (NEZ), 1 eks. 11/5 - 2011, Hydeskov (LFM), 1 eks. 21/5 - 2011, Hydeskov (LFM), 1 eks. 17/6 - 2013, Jydelejet (LFM), 1 eks. 26/4 - 2014, Vallø Storskov (SZ), 1 eks. 29/5 - 2014, Tversted Klitplantage (NEJ), 1 eks. 6/4-8/4 - 2015, Gerlev (SZ), 1 dødt eks. 22/4 - 2015, Gammel Holte (NEZ), 1 eks. 6/4 - 2019, Bodilmølle (EJ) og nu 1 eks. 20/4 - 2019, Arresødal (NEZ).

Så de bliver da fundet jævnligt, men man skal sgu selv finde dem i hovedreglen, da de ikke bliver det samme sted alt for længe af gangen som regel - og derfor en meget svær art i Danmark som mange mangler. Men nu er der altså nu fundet 2 polychloros og 1 xanthomelas i Danmark dette forår, med Brian Kristensens strålende xanthomelas-fund fra Røsnæs her til eftermiddag. Holland har under denne invasion af begge arter nu tocifrede antal xanthomelas, og afsindigt mange polychloros oveni. England har også budt sig til med mange polychloros og en enkelt xanthomelas. Det hele er et resultat af det supertræk der kom fra Ukraine, og måske længere østpå, tilbage i primo juni 2018. Så der er alt grund til at komme ud i disse dage, og luske de rigtige steder, både efter den ene og den anden!

Nu vil jeg køle lidt ned med diverse indtastninger og efterarbejde fra denne vidunderlige dag og en kold øl. Det har været en mindeværdig dag. Skål!
Skrevet d. 20/4-2019

Emil Bjerregård 19/4-2019 NEZ Dagsommerfugle
Rapport for i dag d. 19/4:

Måtte lige ud igen på et lille moseraid i mit lokale NEZ. Dagens første mose blev Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Dejligt ekstremfattigkær, fordelt på 3 åbne moseflader, med en fortsat pæn bestand af Grøn Busksommerfugl (Callophrys rubi). Flyvningen startede ved 10:30-tiden, hvor i alt 3 eksemplarer lod sig opspore. Fint.

Dagens næste mål var Lyngby Åmose. Endelig var rubi også kommet i gang her. En runde gav 4 eksemplarer.

Hernæst kørte jeg til Malmmosen ved Holte på næsset ved Furesø. I vestenden af mosen ved Luknam, findes der en ret pæn hængesæk som både holder en del planter og rubi. Dog var rubi også kun lige akkurat kommet i gang her; 2 individer sværmede rundt i det varmeste hjørne på hængesækken.

Herfra faldt valget på Farum-kanten, hvor man stadig kan finde flere spændende tørvemoser af vekslende kvalitet. Inden jeg skulle besøge disse kunne jeg dog lige fornøje mig med at bruge 100 år på at vikle min trøje (som var monteret på mit bagagebære grundet varmen) ud af kæden, efter mit ærme havde sat sig godt og grundigt fast på vej ned af en bakke. I det mindste faldt jeg ikke ned af bakken, omend det var tæt på, men trøjen røg direkte i den nærmeste skraldespand jeg lige kunne finde, efter at den havde fået en ordentlig tur med kæden, og lignede noget der var løgn.

Den første mose i området der skulle besøges var Præstemosen ved vestenden af Farum Sø. Blandt et større intensivt gravet moseområde fuld af åbne tørvegrave, findes der stadigvæk en meget fin åben hængesæk af fin karakter. Ovenikøbet klarer rubi sig ret godt endnu, og denne dag blev det da også til 5 eksemplarer af arten.

Kørte efterfølgende mod sydvest, for at aflægge Farum Sortemose et besøg. Her finder man et gammelt fattigkær på vel 150x150 meter, der muligvis endda er en gammel højmoserest. Mosen er i dag noget tilgroet, men fremstår stadig delvist åben, bevokset med store gamle fyrretræer. Heldigvis har rubi stadigvæk en fortrinlig bestand, men grundet det fortsat tidlige tidspunkt, blev det denne dag kun til 2 rubi i Farum Sortemose. Trods mosens forarmede tilstand, er den nu alligevel meget charmerende. Den minder lidt om en typisk palaeno-lokalitet fra Mellemsverige.

Den sidste lokalitet jeg havde planlagt i dagens anledning var Sækken. Her finder man en gammel højmoserest gemt godt væk af en bred og dyb lagg-zone, hvilket naturligvis også bevirker et meget lavt besøgsantal i denne mose. Faktisk kommer her stort set aldrig et øje. Heller ikke nemt at komme herind i dag. Vandstanden var højere end den plejede, men heldigvis fandt jeg et par halvsolide væltede træstammer jeg kunne gå på over lagg-zonen. Én af den lå godt nok under vandoverfladen, så ikke ligefrem bekvemt ikke at kunne se hvor man går, men jeg kom da igennem. Her er det virkelig en fordel at være let og væver. Besøget gav da også 2 rubi, som holder ud på en lille smal stribe af Tranebær på vel 5x20 meter, hvor planterne stadig står uden for meget opvækst omkring.

Herfra troede jeg egentlig dagen var overstået, og havde sat retningen mod Værløse station. Undervejs kørte jeg dog lige forbi en navnløs mose ved Ryget, der kunne ses fra cykelstien, som jeg har besøgt én gang tidligere for mange år siden i halvsløjt vejr. Kiggede lidt ind på den og overvejede om jeg nu orkede tjekke den, for som jeg huskede det var den plantemæssigt ikke superspændende. Men jeg tænkte, at det uanset hvad kunne være meget godt lige at se hvad der var af planter på den, så jeg valgte at gå derind. Heldigvis. Det meste af mosen var decideret uinteressant og alt for tør, men fandt et hjørne, hvor der faktisk stod ganske pænt med Tranebær. Mere end jeg lige regnede med. Desværre var det blevet noget sent til flyvning, og kunne ikke umiddelbart ikke lige se andet end et par io'er der holdte deres egen fest. Besluttede mig derfor at baske lidt til træerne, i randen af mosefladen hvor der stod Tranebær, og værsgo; 1 fin rubi fløj op. Dejligt med en ny lokalitet for den i NEZ. Den slags hænger sgu ikke på træerne mere. Bare p****irriterende at min telefon lige akkurat nåede at gå død, inden jeg fik taget et lokalitetsbillede af mosen. Sux.

En vældig god tur, især med denne afslutning, bortset fra DSB's uendelige sporarbejde, så man kan komme dejligt sent hjem fra tur, og som virkelig bare gør hvad de kan, for at forsure ens tilværelse. Men det er der jo selvfølgelig heller ikke noget nyt i.
Skrevet d. 19/4-2019

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste