Sommerfuglerapporter fra Danmark

Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark

Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel!

For diskussioner, annoncer m.v. henviser vi til vores forum

Læs mere her om ret og pligt på denne side

Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare!

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste

Rapportør Obs. dato Distrikt Obs. type
Erik Steen Larsen 16/3-2019 NEZ Meddelelse
Blot for at påminde om "Træk et træ" på Melby Overdrev søndag d. 31.marts kl. 10-13.

Aktiv dag på Melby Overdrev - et af de 15 bedste naturområder i Danmark.

Bevar lyngen. Vær med til at fjerne de små fyrre- og birketræer, så lyngen og heden bevares. For hele familien.

Dagens arbejde starter kl. 10 og afsluttes med gratis frokost kl.13.

Arrangementet er et samarbejde mellem DN Halsnæs og Naturstyrelsen.

Indkørsel fra Tangvej 2, 3360 Liseleje. Herfra følges skiltene til ”Campen”, hvor man mødes og der bydes velkommen.
Skrevet d. 16/3-2019

Emil Bjerregård 9/3-2019 Meddelelse
Det skal også meddeles at Nymphalis polychloros (Kirsebærtakvinge) i sommeren 2018/foråret 2019 har optrådt i en masseforekomst over hele Holland. En lignende masseforekomst sås også i 2011, både i Holland & Tyskland, hvor der samme år også blev gjort et par fund på bl.a. Lolland. Så måske der skal holdes øje på samme kanter i år. Selv vil jeg i hvert fald give det et skud eller to. Eventuelle resultater følger.
Skrevet d. 9/3-2019

Emil Bjerregård 9/3-2019 Meddelelse
Til orientering vedrørende N. xanthomelas & P. mannii i Holland:

Jeg vil blot nævne at der sidste omkring d. 10. juni i en god østenvindsperiode pludselig dukkede enkelte sommerdyr af Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) op i Holland, hvor arten ellers ikke, mig bekendt i hvert fald, er fundet siden 2015. Og i samme periode blev en polychloros/xanthomelas også fundet i Skidendam ved Teglstrup Hegn. Og her i den lune februar er der også fundet enkelte overvintrende xanthomelas flere steder i Holland. Flere fund så vestligt i Europa, efter flere års fravær siden 2014/2015-invasionen, tyder i hvert fald mere på træk, end oversete populationer, hvilket observationen fra Skidendam sidste år også understøtter sammenfaldende med vejrsituationen på det pågældende tidspunkt. Så der er måske chancer for at der flyver enkelte xanthomelas rundt i Danmark her i foråret?

Dertil var 2018 et helt absurd godt år for Pieris mannii i Holland. Artens ekspandering de senere år har været velkendt, men i 2018 er arten fundet spredt over hele landet, også helt op til den nordlige kyst. Det er desværre ikke muligt at smide et udbredelseskort ind her på observtionssiden, men forekomsten af P. mannii i Holland i 2018 har været så massiv, at vi bør tage eftersøgning af arten i Danmark i 2019 dybt alvorlig.

Mvh. Emil
Skrevet d. 9/3-2019

Per Stadel Nielsen 6/3-2019 Meddelelse
D. 21.3.2019 afholder foreningen auktion med grej og bøger
Se og hent auktionslisten her.
Kom og gør et godt køb, der er mange fine bøger på listen, eller send dit skriftlige bud til foreningen her.
Skrevet d. 6/3-2019

Erik Huusfeldt Larsen 2/3-2019 Meddelelse
Skat Hoffmeyers bøger om spindere (1960), ugler (1962) og målere (1952) til salg for hhv. 100, 100 og 50 kr. Skriv hvis det har interesse på følgende mailadresse: erik.huusfeldt.larsen@gmail.com
Skrevet d. 2/3-2019

Finn Heath 25/2-2019 EJ Meddelelse
Til eventuelt interesserede er følgende bøger til salg.

T. W. Langer: Nordens Dagsommerfugle, 344 s, Munksgaard. Den er i meget fin

stand. Der er også 2 mindre Langer bøger og A Klöckers Danmarks Fauna

sommerfuglehæfter sammenbundet.

Hvis nogen er interesserede, så send mig en mail på følgende mailadresse:heath@dadlnet.dk

Det
hele kan afhentes i Århus for kr 300.

Mange hilsner

Finn Heath

Kærlighedsstien 1B

8000 Aarhus C
Skrevet d. 25/2-2019

Christian Videnkjær 8/1-2019 Meddelelse
Foreningsekskursion til Albanien fra fredag d. 5. til mandag d. 15. juli 2019I forlængelse af efterårets møde, hvor forskellige ekskursionsmuligheder blev drøftet, er valget faldet på Albanien. Landet har i mange år været hermetisk lukket for turister og entomologer, men er i de senere år blevet tilgængelig, og fra entomologer, der allerede har gæstet landet, lyder der kun positive tilbagemeldinger fra mødet med befolkningen, der blev oplevet som venligtsindede og hjælpsomme.

Albaniens flora og fauna er af høj kvalitet grundet store naturområder, der ikke har været udsat for intensiv dyrkning, og landets beliggenhed med varierende klima- og højdezoner giver en ekstra artsrigdom. Der er bl.a. registreret 198 dagsommerfuglearter, hvilket er lidt under halvdelen af Europas samlede antal. Derudover er Albanien nok et af de lande i Europa, der er mindst undersøgt, hvilke giver gode muligheder for at opdage nye dag/natsommerfuglearter for landet.

Turen planlægges med flyafgang fra Kastrup Lufthavn til Tirana tur retur (evt. mellemlanding). I skrivende stund ligger prisen på 2700 kr. for en returbillet med fornuftige afgangs- og rejsetider. I Tirana lejes biler, hvorefter der køres til første destination. Ekskursionen tænkes todelt med 4-5 dage i den nordøstlige region og 4-5 dage i den sydøstlige region, hvor vi begge steder indkvarteres på hoteller (eller tilsvarende) beliggende i skønne naturområder. Der vil være mulighed for forplejning på hotellet eller i en nærliggende by, hvor man også kan forsyne sig med proviant, der kan medtages i felten. Købekraften er høj, så udgifter til overnatning og mad på turen vil være relativ lav sammenlignet med vesteuropæiske priser.

Er du interesseret i at deltage eller ønsker nærmere informationer, så kontakt formanden for foreningen, Christian Videnkjær, via hjemmesidens kontaktformular eller på tlf. 29611577

Deadline for tilmelding er sat til 9. februar 2019.På foreningens vegne

Christian Videnkjær


Skrevet d. 8/1-2019

Per Stadel Nielsen 14/9-2018 Meddelelse
Vi har modtaget nedenstående meddelelse, som hermed viderebringes:

Dear All,
If anyone is interested in helping to fund our research into the moths of Albania, or even have a new species of moth named after them, please take a look at our crowd-funding page that I have just this moment set up.
www.justgiving.com/crowdfunding/colin-plant?utm_term=Vn8EJDJqq
This remains "live" until January.
Even if you can't contribute yourself, I would appreciate it if you could e-mail this link to everyone you know with an interest in biodiversity research - every little helps. The various trips so far undertaken have all been funded from my own pocket - which is now showing signs of becoming empty!
Many thanks,
Colin
**************
Colin Plant Associates (UK)
Consultant Entomologists
14 West Road
Bishops Stortford
Hertfordshire
CM23 3QP
England
Skrevet d. 14/9-2018

Per Stadel Nielsen 29/8-2018 NEZ Meddelelse
Selvom det ikke er sommerfugle, så bringer vi alligevel denne besked:

Næsehornsbillelarver

Jeg har 3 spande med delvis omsat flis og måske lidt hestemøg i. Heri lever nogle smukke gule 4-5 cm lange larver, som jeg mener må være næsehornsbillelarver. Jeg vil gerne give dem bort hvis nogen vil passe dem og se dem blive til biller, måske et skoleprojekt. Kan jeres forening styre mig videre til en aftager?

Med venlig hilsen,

Frans Christensen, Absalonsvej 28, 3300 Frederiksværk.

Tlf. 30420325, Frans.christensen28@gmail.com
Skrevet d. 29/8-2018

Per Stadel Nielsen 31/7-2018 SJ Meddelelse

Bioblitz i Abkær Mose


Foreningen har netop modtaget nedenstående invitation:

Abkær Mose skal nu undersøges for naturindhold og Naturstyrelsen inviterer alle til at deltage.

Naturstyrelsen afholder en lille bioblitz i Abkær Mose sydvest for Haderslev lørdag den 11. august 2018 fra kl. 13.00 til ca. 16, hvor alle er velkomne til at deltage.

Arrangementet laves i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og Haderslev Kommune.

En bioblitz er et arrangement, hvor man mødes for at undersøge, hvilke dyr og planter der lever i området. Det gør ikke noget, at man ikke er ekspert, da vi tager billeder af dyr og planter med vores mobiltelefoner og får dem bestemt af eksperter, som er med.

Det bliver spændende at finde ud af, hvad der gemmer sig i Naturstyrelsens del af den store mose, fordi den i forvejen er dårligt undersøgt. Området er svært fremkommeligt, vildt og vådt med krat, skov, åbne moseområder, gamle tørvegrave og hængesæk.

Jeg glæder mig meget til arrangementet, da Abkær Mose er et dejligt område, hvor kun få mennesker har været og fordi kendskab til dyrene og planterne i mosen er nødvendigt for at kunne lave god naturpleje, fortæller Skovfoged Martin Reimers.

Mødestedet er grusvejen ind til Langdyssevej 11, 6500 Vojens. Der parkeres i rabatten langs den asfalterede Langdyssevej. I mosen lever der hugorme, og der er vådt, så det er en god ide at tage gummistøvler på.

Yderligere oplysninger: Skovfoged Martin Reimers, tlf. 72 54 35 68, mail: mre@nst.dk.

Mødestedet og Naturstyrelsens areal kan ses her.

Hilsen bestyrelsen
Skrevet d. 31/7-2018

Per Stadel 23/7-2018 Meddelelse
Bent skrev:

Det er med en vis undren man konstaterer at Paphia er på rødlisten, medens man samtidig ser et utal af observationer, bl. a. Emil har jo observeret arten adskillige steder. Hvad sker der dog???

Da rødlistningen af dagsommerfuglene blev lavet for godt 10 år siden, havde paphia været i tilbagegang i en længere årrække, og da rødlistevurderingerne principielt kun ser på forandringerne indenfor de sidste 10 år, så fik paphia kategorien EN, truet. At arten så har haft et gevaldigt opsving i både udbredelse og hyppighed de følgende år, bør betyde, at den ikke længere skal have en truselskategori. Iøvrigt er rødlistekriterierne ret rigide, fx ser man ikke på, om en art har naturlige, langvarige fluktuationer, som måske paphia har. Noget af det samme gælde camilla. Se de gældende vurderinger, som er under opdatering, her Rødlisten.

Hilsen Per
Skrevet d. 23/7-2018

Bjarne Skule 20/4-2018 Meddelelse
Vi er som sommerfuglefolk mere end mange andre danskere bekymret for det faldende antal af insekter generelt og af sommerfugle specielt.

Der er forskere i gang med at tælle insekter:

de har brug for hjælpere

så se her:

http://insektmobilen.snm.ku.dk/Jeg
har meldt mig

vh
Skrevet d. 20/4-2018

Anders Beltoft 27/3-2018 WJ Meddelelse
Har lidt lamper til salg; 250 w. både klare- og hvide pærer, nye som gamle! Der medfølger modstand/spoler og fatninger. Yderligere 1 spændebrætkasse med 17 spændebrætter. Tlf. 3022-7446
Skrevet d. 27/3-2018

Per Stadel Nielsen 11/1-2018 Meddelelse
Hej alle,

Så kan programmet for det kommende Entomologisk Årsmøde 2018 læses på vores hjemmeside, og der er en tilmeldingsformular, som du kan tilmelde dig med.

Mødet holdes i Avedøre i den sydlige del af København, tæt på motorvej og med gode parkeringsmuligheder uden problemer.

http://www.lepidoptera.dk/arsmoede


Hilsen

Bestyrelsen
Skrevet d. 11/1-2018

Peder Skou 10/10-2017 F Meddelelse
Hej Jan.

Jeg har modtaget lup-brillen, men har ikke lige nu noget at præparere. Jeg kører dog inden længe syd på efter målere, så måske jeg undervejs kan få nogle erfaringer med luppen og jeg skal se om jeg kan huske at skrive noget om erfaringerne når jeg er retur i November. Jeg har i mange år haft en brillelup til at sætte på de læsebriller som jeg bruger når jeg præparerer mine målere. Sådan en koster i dag +500 kr. hos en optikker. Derfor tænkte jeg at flere forstørrelser for langt mindre var interessant. Med forsendelse kom det til at koste en anelse over 200 kr. I min tidligere omtale af luppen skrev jeg at den havde indbygget LEP-lys (hvad hjertet er fuldt af osv.)men så godt er det trods alt ikke for det er almindeligt LED-lys. :-)
Skrevet d. 10/10-2017

Jan F. Rasmussen 9/10-2017 Meddelelse
Hej Peder: Kunne du ikke lave en lille anmeldelse, når du har prøvet din lup-brille?
Skrevet d. 9/10-2017

Peder Skou 5/10-2017 F Meddelelse
Med den gennemsnitsalder, som danske sommerfugleinteresserede efterhånden har, var der måske nogen der kunne have brug for en brillelup når der skal præpareres dag- og natdyr. Frimærkehandlen NORDFRIM har en brillelup med LEP lys og tre forskellige forstørrelser til 170 kr. Se her: http://www.nordfrim.dk/lup-brille-med-led-lysJeg
har bestilt en.Mange hilsner

Peder SKou


Skrevet d. 5/10-2017

Erik Steen Larsen 20/9-2017 Meddelelse
HUSK: European Moth Nights løber af stablen i dagene 21.-25. september.

Har I mulighed, så tag ud en aften og luft rødvinssnorene eller den gamle generator.

Alle fund meldt i bugbase indgår automatisk i det danske bidrag.
Skrevet d. 20/9-2017

Jørgen Verner Hansen 17/8-2017 SZ Meddelelse
Hvor er det trist, at en samling som Flemming Naabyes måske bliver hjemløs og går til grunde.

Kunne de entomologiske foreninger ikke gå sammen om at oprette et lille sommerfuglemuseum, måske i samarbejde med en rigmand iblandt os, der har plads, måske på en herregård eller lignende. På Egeskov er der jo plads til et veteranbilmuseum.

Jeg giver gerne en skærv årligt til driften. Der kunne arrangeres skiftende udstillinger fra samlingerne med oplysninger om alt muligt - og tingenes tilstand.

P.S. Webmaster kan flytte dette til Forum, hvis det ikke hører hjemme her, eller slette det, hvis det ikke hører hjemme nogen steder.


Skrevet d. 17/8-2017

Flemming Naabye 16/8-2017 Meddelelse
Efter 30 år skal jeg - med vemod - flytte fra Amstrup, og i min nye bolig er der ikke plads til min sommerfuglesamling!!

Jeg er bekendt med, at Zoologisk Museum p.t. ikke er interesseret i at modtage flere samlinger, og Naturhistorisk Museum i Aarhus har jeg fravalgt. Til dem formidlede jeg for år tilbage Erik Standbæks samling, og aftalen var, at kasserne skulle tømmes, sælges på auktion i Aarhus Entomologklub og familien skulle have provenuet. Jeg ved ikke om kasserne er blevet tømt, men familien har ikke set en krone. Det vil jeg ikke byde min familie.

Jeg søger derfor en køber til mit skab (specialfremstillet 3-fløjet egetræskab 127 x 56 x 181 cm) med 65 insektkasser (65 x 45 x 6 cm - topkvalitet, fremstillet af viceinspektør S.Johs. Larsen i Odense).

Sommerfuglene - ca. 10.000 macros fordelt på 907 arter, samlet gennem 65 år kan medfølge efter nærmere aftale. Jeg har en database med artsnavn, findested, UTM-kvadrat, fangstdato, fangstmåde og finder.

Er du interesseret i flere oplysninger (fotos o.s.v.) så kontakt mig på f.naabye@mail.tele.dk
Skrevet d. 16/8-2017

Knud Bech 13/8-2017 Meddelelse
HURRA

Så er 1 million indtastninger passeret i Bugbase. TAK for alle indtastningerne og fortsæt bare.
Skrevet d. 13/8-2017

Kjeld Mathiasen 17/7-2017 Meddelelse
Har fundet masser af Blodpletlarver på Engbrandbægerplanter i en have i Sig by

ved Varde.
Skrevet d. 17/7-2017

Maiken 11/7-2017 Meddelelse
5 smukke blodplet larver i indkørslen. Vendsyssel . Ville gerne vedhæfte billede.
Skrevet d. 11/7-2017

Klaus Hermansen 28/5-2017 Meddelelse
Den bredpande jeg har fået sendt er 100 % sikker armoricanus - der er meget, der tyder på, at armoricanus breder sig i DK, som det kendes fra Sverige, i disse år. En del af den svenske konklusion er, at det måske skyldes klimaændringer, men naturpleje er bestemt også vigtig (tilpas græsning uden det totalt nedgræsses).Så stort tillykke med Diesebjerg-armoricanus! :-)
Skrevet d. 28/5-2017

Steen Bork Christensen 8/5-2017 EJ Meddelelse
Hvidding Krat lørdag den 6. maj

I det lune og solrige vejr registrerede jeg fra kl. 8.00 - 13.00 følgende arter: D. subpurpurella (i uhyre mængder), H. sericiella, N. swammerdamella, I. pectinea, E. tetraquetrana, P. argyrana, A. cardamines, G. rhamni, I. io, A. levana, A. notha (meget enkeltvis).
Skrevet d. 8/5-2017

Dagsommerfugle Natsommerfugle Meddelelser
Forrige Tilføj ny rapport Næste